SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả của bài thuốc “kỷ cúc địa hoàng gia vị” cho phụ nữ tuổi tiền mãn kinh

Đề tài do các tác giả Đỗ Minh Hiền, Nguyễn Nhược Kim, Phạm Thị Hoa Hồng thực hiện nhằm đánh giá tác dụng của thuốc viên “kỷ cúc địa hoàng gia vị” đối với các thể bệnh theo y học cổ truyền của phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh; khảo sát tác dụng không mong muốn của thuốc.

Nghiên cứu tiến hành với 54 phụ nữ tuổi tiền mãn kinh (độ tuổi 40-55) đến khám và điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội trong năm 2007.
Kết quả cho thấy, về đặc điểm của đối tượng nghiên cứu, lứa tuổi 40-49 chiếm 70%, tuổi trung bình là 48,2 ± 3, tuổi thấp nhất là 42, cao nhất là 52. Bệnh nhân có tiền sử về chu kỳ kinh nguyệt sau kỳ và không đều chiếm tỷ lệ cao nhất 75,8%. Bệnh nhân có rối loạn vận mạch chiếm tỷ lệ cao nhất là 64,8%, tiếp đến là số bệnh nhân đau xương khớp 46,2%, bệnh nhân rong kinh rong huyết 33,3%...
Về đánh giá tác dụng của viên thuốc “kỷ cúc địa hoàng gia vị” cho phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh, các triệu chứng rối loạn của phụ nữ lứa tuổi tiền mãn kinh đều giảm sau khi điều trị, có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết quả điều trị: tốt (loại A) 92,5%, khá (loại B) 5,5%, đạt (loại C) 2,0% (với p<0,05). Về kết quả không mong muốn của thuốc trên lâm sàng, bệnh nhân điều trị đều không thấy tác dụng không mong muốn của thuốc. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở định hướng cho việc đề xuất một số biện pháp kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để phòng ngừa các bệnh của phụ nữ tuổi tiền mãn kinh.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả