SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả của Aclasta sau một năm điều trị bệnh loãng xương tại khoa khớp, Bệnh viện Bạch Mai

Đề tài do tác giả Trần Thị Minh Hoa (Khoa Cơ xương khớp, BV Bạch Mai) thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả điều trị của Zoledronic acid (Aclasta) sau một năm điều trị bệnh loãng xương.
Zoledronic acid (Aclasta 5 mg) là một thuốc điều trị loãng học tiếng nhật xương mỗi năm truyền tĩnh mạch (khoảng 15 phút) một lần đã cho thấy thuốc có hiệu quả cải thiện mật độ xương tốt ở 100% bệnh nhân nghiên cứu sau 1 năm điều trị. Thuốc không có tác dụng không mong muốn trầm trọng và việc điều trị Aclasta cho thấy thuốc có tính ưu việt hơn các Biphosphonat khác trong việc thuận tiện trong thực hiện điều trị, khả năng tuân thủ của bệnh nhân cao. Tuy nhiên, với giá thành thuốc còn cao nên các bệnh nhân loãng xương ở nước ta hiện nay chưa có nhiều cơ hội được áp dụng phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả này.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8-2011)

Các tin khác: