SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu của phương pháp sử dụng Misoprostol kết hợp Mifepristone để phá thai ở tuổi thai đến hết 63 ngày tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2007

Đề tài do tác giả Nguyễn Thị Lan Hương thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của phương pháp phá thai đến hết 63 ngày bằng 200mg Mifepristone kết hợp với 600mcg Misoprostol đặt âm đạo và ngậm dưới lưỡi sau 24 giờ; nghiên cứu tính an toàn và sự chấp nhận của phương pháp.

Nghiên cứu tiến hành với các phụ nữ trên 18 tuổi có thai trong tử cung đến hết 63 ngày tuổi (9 tuần) đến phá thai tại Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Trung ương 6 tháng cuối năm 2007.
Qua nghiên cứu 161 khách hàng dùng phương pháp phá thai bằng thuốc 200mg Mifepristone đường uống và 600mcg Misoprostol đường đặt âm đạo và ngậm dưới lưỡi sau 24 giờ, kết quả cho thấy, hiệu quả của phương pháp rất cao, tỷ lệ thành công chiếm 98,1%. Đối với tuổi thai 9 tuần, tỷ lệ thành công thấp hơn so với tuổi thai từ 8 tuần trở xuống. Đây là phương pháp phá thai nội khoa có ít tác dụng phụ. Hầu hết chỉ gặp biểu hiện đau bụng nhẹ và ra máu âm đạo lượng không nhiều. Các tác dụng phụ như sốt, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi… chỉ thoáng qua. Là phương pháp phá thai khá an toàn. Không có trường tai biến nào phải can thiệp cấp cứu vì những nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của khách hàng. Là phương pháp phá thai được khách hàng chấp nhận với tỷ lệ hài lòng rất cao, do hiệu quả, tính an toàn, sự thuận lợi và dễ chấp nhận về mặt tâm lý của phương pháp.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả