SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm các bãi biển du lịch chính thành phố Vũng Tàu và đề xuất giải pháp quản lý môi trường

Đề tài do tác giả Trần Ngọc Lam Tuyền (Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường) thực hiện nghiên cứu tổng quan công tác quản lý môi trường các bãi biển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và một số địa phương; quy hoạch phát triển du lịch Vũng Tàu đến năm 2020; đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường tại các bãi biển thành phố Vũng Tàu (không khí, nước biển ven bờ, rác thải) từ năm 2008 đến nay; nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý, chương trình hành động và tiêu chí đánh giá phù hợp cho mục đích du lịch tại các bãi biển Vũng Tàu.
Theo đó, môi trường không khí Bãi Sau và Bãi Trước có nồng độ chất ô nhiễm thường cao hơn Bãi Dứa và Bãi Dâu, môi trường nước biển ven đang bị ô nhiễm hữu cơ và xuất hiện nhiều lần xảy ra ô nhiễm vi sinh. Đơn vị quản lý trực tiếp là Ban quản lý các khu du lịch TP. Vũng Tàu cùng với sự phối hợp của các đơn vị liên quan. Hiện nay có những thuận lợi và khó khăn nhất định trong quá trình phối hợp quản lý. Theo tính toán mức độ ô nhiễm đến 2015 và 2020, cho thấy chất lượng môi trường của Vũng Tàu xấu đi rất nhiều nếu các công tác bảo vệ môi trường không được thực hiện ngay từ bây giờ. Tác giả đưa ra kiến nghị, UBND TP.Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường BR-VT, BQL các KDL TP.Vũng Tàu cần đưa ra giải pháp quản lý môi trường thống nhất cho địa phương, sớm triển khai quy hoạch và thực hiện đề án quản lý, khai thác bãi biển du lịch Vũng Tàu. UBND tỉnh BR - VT cần có chủ trương mở rộng nghiên cứu triển khai chương trình giám sát tài nguyên sinh vật khu vực bãi biển du lịch thành phố Vũng Tàu trong chương trình giám sát môi trường; mở rộng chương trình đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng đề án quản lý, khai thác bãi biển cho các bãi biển du lịch khác trên địa bàn tỉnh.
LV (nguồn: Kỷ yếu HTKH ĐH Tôn Đức Thắng, 5/2012)

Các tin khác: