SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá độc tính và khả năng kháng ung thư của viên thực phẩm chức năng tổng hợp từ cao chiết capsaicin, curcumin, piperine và glycyrrhizin nhằm hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Đề tài do tác giả Nguyễn Tiến Bằng (ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) và TS. Đàm Sao Mai (ĐH Công nghiệp TP.HCM) thực hiện nghiên cứu phối trộn các cao chiết capsaicin ớt, curcumin nghệ, piperrine tiêu, glycyrrhizin cam thảo nhằm tạo ra một loại thực phẩm chức năng mới an toàn nhưng có khả năng kháng lại tế bào ung thư hiệu quả.
Kết quả đã tạo thành công sản phẩm viên nang từ các cao dược liệu nói trên. Sản phẩm không gây độc tố cấp tính, không gây độc bán trường diễn khi sử dụng tới liều 200 mg/kg. Sản phẩm có khả năng kháng ung thư in vitro mạnh, tăng theo liều và thời gian sử dụng. Việc phối trộn các cao chiết nói trên cũng cho khả năng kháng phân bào tế bào ung thư in vitro rất tốt mà không gây độc tính ở liều hiệu quả khi sử dụng in vitro (200mg/kg).
LV (nguồn: TC ĐH Công nghiệp TP.HCM, số 2-2011) 
 

Các tin khác: