SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá các quy luật phân phối đỉnh lũ hàng năm của sông ở thượng nguồn sông Hồng và tại Hà Nội để xác định lũ thiết kế khẩu độ cầu

Đề tài do PGS.TS Trần Đình Nghiên (ĐH Giao thông vận tải) thực hiện đánh giá các quy luật phân phối mật độ tần suất Pearson III, logaPearson III, Gumbel, cực trị tổng quát và phương pháp ngẫu nhiên tìm quy luật thay đổi lưu lượng lớn nhất thực đo hàng năm của các trạm thuộc sông Đà, sông Thao, sông Lô và sông Hồng tại Sơn Tây, Hà Nội trong trạng thái tự nhiên và chịu ảnh hưởng của hồ chứa Thác Bà, Hòa Bình.
Phân tích đã chỉ ra quy luật Pearson III, lgPearson và Gumbel là quy luật phổ biến cho lũ ở các sông thượng nguồn sông Hồng đến Hà Nội. Phương pháp lgPearson III nhìn chung có xu thế hơi thiên lớn (khi Cs/Cv > 6 ở phân phối Pearson III), như vậy sẽ thiên về an toàn. Quy luật thông dụng hơn cả là phân phối Pearson III. Phương pháp ngẫu nhiên thông thường không phù hợp vì cho giá trị vượt lên nhiều, tần suất càng nhỏ giá trị càng vượt lên. Các sông ở thượng nguồn sông Hồng (sông Đà, Thao, Lô) có Cv = 0,24 – 0,26 và Cs = 0,49 – 2,83. Trạm Sơn Tây và Hà Nội của sông Hồng cho Cv = 0,2 – 0,3, Cs = 0,6 – 1,78. Phân tích cũng chỉ ra lũ thiết kế công trình cầu phải tính đến vai trò điều tiết của hồ thủy điện khi chọn mẫu lưu lượng; hồ thủy điện làm giảm hệ số Cv, song không đáng kể, hệ số Cs ở khu vực Hà Nội bị đẩy lên có thể do lũ lớn và thời tiết cực đoan tạo ra. Xử lý lũ đặc biệt lớn làm giảm lũ có tần suất nhỏ. Kết quả nghiên cứu là tài liệu giúp kỹ sư xây dựng cầu đường có định hướng và cơ sở xác định lưu lượng lũ thiết kế cho cầu ở vùng thượng lưu sông Hồng tới Hà Nội.
LV (nguồn: TC Cầu đường VN, số 8-2010)

Các tin khác: