SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá các chỉ số huyết động tuyến giáp bằng siêu âm doppler ở bệnh nhân basedow và bướu tuyến giáp lan tỏa lành tính

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Kim Lương (Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên), Hoàng Trung Vinh (Học viện Quân y) thực hiện nhằm so sánh các chỉ số huyết động tại tuyến giáp bằng siêu âm doppler bao gồm chỉ số đập, chỉ số trở kháng, vận tốc dòng chảy đỉnh tâm thu, tâm trương, và vận tốc dòng chảy trung bình ở bệnh nhân basedow và bướu giáp lan tỏa lành tính.

Nghiên cứu tiến hành với 94 đối tượng được chia làm 3 nhóm: nhóm 1 gồm 34 bệnh nhân basedow nữ chưa được điều trị; nhóm 2 gồm 32 bệnh nhân nữ bướu giáp lan tỏa lành tính; nhóm 3 gồm 30 nữ khỏe mạnh làm nhóm chứng.

Kết quả cho thấy, tốc độ dòng chảy trung bình, vận tốc đỉnh tâm thu, tâm trương ở bệnh nhân bướu tuyến giáp lan tỏa lành tính thấp hơn so với bệnh nhân basedow có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Chỉ số mạch đập, chỉ số trở kháng mạch máu của bệnh nhân bướu giáp lan tỏa lành tính và ở bệnh nhân basedow khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Giá trị trung bình các chỉ số huyết động mạch máu tuyến giáp ở bệnh nhân bướu giáp lan tỏa lành tính tương đương với nhóm chứng (p>0,05).
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 9-2008)

Các tin khác: