SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá các biểu hiện hệ thống của hội chứng Gougerot-Sjogren thứ phát trong bệnh viêm khớp dạng thấp

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá các biểu hiện hệ thống của hội chứng Gougerot-Sjogren (HC GS) thứ phát trong bệnh viêm khớp dạng thấp.

Nghiên cứu tiến hành với 160 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, điều trị nội trú tại Khoa Khớp, Bệnh viện Bạch Mai từ 10/1998 đến 5/2003. Các bệnh nhân được chia làm 2 nhóm gồm 60 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp, mắc hội chứng HC GS và 100 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp đơn thuần, không mắc HC GS.
Kết quả, tuổi trung bình của bệnh nhân có HC GS là 54,55 ± 10,91, tuổi khởi phát bệnh là 49,63 ± 12,54, cao hơn nhóm viêm khớp dạng thấp đơn thuần (có ý nghĩa thống kê với p<0,05). Có mối liên quan giữa thời gian mắc bệnh viêm khớp dạng thấp và HC GS. Thời gian mắc bệnh viêm khớp dạng thấp càng lâu thì càng dễ xuất hiện HC GS. Triệu chứng hạt dưới da (23,3%) và triệu chứng lâm sàng về hô hấp (26,7%), máu lắng tăng (97,6%) cao hơn hẳn nhóm viêm khớp dạng thấp đơn thuần có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Không có sự khác biệt về tỷ lệ các triệu chứng toàn thân, tổn thương phần mềm cạnh khớp, tổn thương các cơ quan khác giữa hai nhóm bệnh nhân viêm khớp dạng thấp có và không có HC GS.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả