SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá các biểu hiện hệ thống của hội chứng Gougerot – sjogren thứ phát trong bệnh Luput ban đỏ hệ thống

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Ngọc (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá các biểu hiện hệ thống của hội chứng Gougerot-Sjogren (HC GS) thứ phát trong bệnh luput ban đỏ hệ thống.

Hội chứng HC GS là một bệnh khớp tự miễn rất phổ biến, đứng thứ 2 sau viêm khớp dạng thấp nhưng đa số ít được chẩn đoán đúng và kịp thời. Ngoài các biểu hiện chính là khô miệng và khô mắt, bệnh có nhiều tổn thương nhiều cơ quan khác, thường kết hợp với luput ban đỏ hệ thống, có thể làm nặng thêm bệnh.
Nghiên cứu tiến hành với 96 bệnh nhân luput ban đỏ hệ thống được chẩn đoán theo tiêu chuẩn của Hội Thấp Khớp Học Hoa Kỳ ACR 1997, điều trị tại Khoa Khớp, Bệnh Viện Bạch Mai (Hà Nội) từ 1998-2003. Các bệnh nhân được chia thành 2 nhóm là nhóm 1 gồm 31 bệnh nhân luput mắc hội chứng Sjogren được chẩn đoán theo tiêu chuẩn châu Âu 1993 và nhóm 2 gồm 65 bệnh nhân luput đơn thuần (không mắc HC GS).
Kết quả cho thấy, biểu hiện hệ thống của HC GS kết hợp với luput ban đỏ hệ thống là: bệnh nhân HC GS kết hợp với luput ban đỏ hệ thống có tỷ lệ loét niêm mạc miệng, mũi lên tới 74,1%, cao hơn nhóm không có HC GS (36,9%) có ý nghĩa thống kê (p<0,001); tỷ lệ tổn thương thần kinh tâm thần trong nhóm bệnh nhân luput ban đỏ hệ thống có HC GS là 19,3%, cao hơn so với nhóm không có HC GS (9,2%) có ý nghĩa thống kê (p<0,05); không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các loại tổn thương các cơ quan khác giữa 2 nhóm bệnh nhân luput có và không có HC GS; không có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm bệnh nhân luput có và không có HC GS về các chỉ số huyết học và sinh hoá, miễn dịch và chẩn đoán hình ảnh.

LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả