SpStinet - vwpChiTiet

 

Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Trong hai ngày 11 và 12/8/2011, Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng cho hơn 1.100 đảng viên thuộc 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ KH&CN bằng hình thức truyền hình trực tuyến trên mạng VinaREN với 9 điểm cầu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính (Cục Thông tin KH&CN Quốc gia), có đồng chí Lại Xuân Lâm- Ủy viên ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; GS.TS Lê Hữu Nghĩa- Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến- Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thứ Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng- Ủy viên ban cán sự Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Bộ; đại diện Đảng ủy Khối và phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí…
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến nhấn mạnh, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ KH&CN nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Theo Thứ trưởng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ, phát triển KH&CN thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh, bền vững của đất nước, tạo tiền đề cho sự phát triển nền kinh tế tri thức, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế cũng như tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao và tỷ lệ đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp trong GDP. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn toàn bộ Đảng viên cũng như các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ học tập nghiêm túc và quán triệt được tất cả những nội dung cơ bản, nhận thức được tầm quan trọng của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước để từ đó chúng ta xây dựng chương trình hành động, thống nhất ý chí hành động để triển khai thành công Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Trong ngày đầu tiên, Hội nghị tập trung nghe giới thiệu 5 nội dung chủ yếu, bao gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị Đại hội XI của Đảng; Những nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI; Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ KH&CN về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010- 2015 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN khóa XXI, nhiệm kỳ 2010- 2015.
Trong ngày thứ hai, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc sẽ tổ chức thảo luận các nội dung nêu trên tại đơn vị.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả