SpStinet - vwpChiTiet

 

10 chương trình bảo tồn tính đa dạng sinh học tại TP.HCM

Hiện TP.HCM có hơn 4.500 loài sinh vật, trong đó có hơn 130 loài động thực vật quý hiếm và có 5 vùng sinh thái cần được ưu tiên bảo tồn để đảm bảo tính đa dạng sinh học tại đây. Đây là một trong những nội dung được nêu tại báo cáo kết quả Xây dựng Chương trình hành động Đa dạng sinh học TP.HCM giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020 vào ngày 26/11/2015.  

Theo kết quả khảo sát thì Chương trình hành động Đa dạng sinh học TP.HCM giai đoạn 2015 và định hướng đến năm 2020 ghi nhận và tổng hợp được có 4.523 loài sinh vật có mặt ở thành phố, trong đó có 1.515 loài thực vật bậc cao, 578 loài động vật bậc cao, 369 loài côn trùng, 2.052 loài thủy sinh vật. Trong đó đáng chú ý có 38 loài thực vật bậc cao quý hiếm, 95 loài động vật bậc cao quý hiếm đã nằm trong sách đỏ Việt Nam và Red List của IUCN, 65 loài côn trùng có lợi cho hệ sinh thái nông nghiệp.

Tuy nhiên, có một số sinh vật ngoại lai cũng có thể gây tác động xấu đến hệ sinh thái tại TP.HCM. Hiện thành phố có 667 loài thực vật ngoại lai, 218 loài động vật bậc cao nhập nuôi, trong đó có 14 loài thực vật bậc cao xâm hại và có nguy cơ xâm hại, có 10 loài động vật bậc cao xâm hại và có nguy cơ xâm hại, 230 loài côn trùng gây hại. Tất cả các loài trên cần có kế hoạch giám sát và hạn chế phát triển.

Theo kết quả báo cáo thì đã xác định được 5 hệ sinh thái cần được ưu tiên bảo tồn:
(1) Hệ sinh thái rừng ngập mặn vùng cửa sông ven biển Cần Giờ;
(2) Hệ sinh thái rừng Đông Nam Bộ thuộc khu Địa đạo Củ Chi;
(3) Hệ sinh thái thủy vực;
(4) Hệ sinh thái đất ngập nước còn sót lại thuộc các quận 2, 9, 12, các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh;
(5) Hệ sinh thái đô thị gồm Thảo Cầm Viên và mảng xanh đô thị

Để bảo tồn sự đa dạng này, báo cáo đã xác định 10 chương trình dự án ưu tiên thực hiện từ nay đến năm 2020, với mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao cuộc sống người dân thành phố với sự tham gia của nhiều Sở - Ban - Ngành, trong đó có Sở KH&CN TP.HCM.
Hoàng Mi

Các tin khác: