SpStinet - vwpChiTiet

 

Đảm bảo cung cấp máu và sử dụng máu tại BV Đa khoa Huyện Phú Quốc năm 2009-2013

Truyền máu là biện pháp hỗ trợ đặc biệt quan trọng trong cấp cứu. Trong khi đó huyện đảo Phú Quốc với dân số 103.000 người lại ở cách xa đất liền (40 phút máy bay, 2,5 giờ tàu biển). Do đó BV Đa khoa (BVĐK) Phú Quốc đã thực hiện lưu trữ máu tại chỗ, chủ yếu là dự trữ khối hồng cầu, nhận máu từ BVĐK Kiên Giang, xây dựng lực lượng hiến máu dự bị (HMDB), đồng thời thực hiện sử dụng máu an toàn cho điều trị và cấp cứu.

Nhóm tác giả Ngô Mạnh Quân, Lê Thanh Hằng, Bùi Thị Mai An, Nguyễn Anh Trí (Viện Huyết học - Truyền máu TƯ) và Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Loan (BVĐK huyện Phú Quốc, Kiên Giang) đã thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Đánh giá kết quả đảm bảo cung cấp và sử dụng máu tại BV ĐK huyện Phú Quốc trong 5 năm, từ 2009 đến 2013. Đối tượng nghiên cứu là bệnh nhân được sử dụng máu, chế phẩm tại BVĐK Phú Quốc (2009-2013) và thân nhân bệnh nhân. Phương pháp áp dụng là nghiên cứu hồi cứu dựa trên hồ sơ, bệnh án các bệnh nhân đã được truyền máu.

Kết quả, BV đã cung cấp được 1.418 đơn vị máu, chế phẩm cho 611 lượt bệnh nhân. Chế phẩm máu được tiếp nhận từ BVĐK Kiên Giang và huy động từ người HMDB và thân nhân. Máu được sử dụng an toàn, chủ yếu cho cấp cứu (69,9%), không có tai biến truyền máu. Điều này cho thấy, BVĐK Phú Quốc đã thực hiện thành công hai biện pháp chính để đảm bảo an toàn truyền máu, đó là đảm bảo cung cấp máu ổn định, kịp thời và sử dụng máu an toàn cho người bệnh.
 
TN (nguồn: TC Y học Thực hành, số 5/2014)

Các tin khác: