SpStinet - vwpChiTiet

 

Dải ven biển thấp của Việt Nam chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu do mực nước biển dâng

Đề tài do TSKH. Lương Chính Kế, ThS. Lê Hồng Sơn, CN. Nguyễn Văn Hùng (Trung tâm Viễn thám quốc gia) thực hiện.
Dải ven biển thấp là những khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp khi mực nước biển dâng. Biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng đã được dự báo có cơ sở khoa học trên thế giới cũng như ở nước ta. Việt Nam với đường bờ biển kéo dài từ mũi Cà Mau tới Móng Cái có độ dài trên 3.200 km, sẽ chịu ảnh hưởng do tác động mạnh của biến đổi khí hậu và trước hết là mực nước biển dâng. Đứng trước tai biến thiên nhiên sẽ xảy ra, nhiệm vụ của các bộ ngành trong cả nước nói chung và nhiệm vụ cụ thể của ngành đo đạc và bản đồ là thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu theo giải pháp công nghệ bằng tích hợp ba công nghệ tiên tiến là viễn thám vệ tinh, quét lade LIDAR và GIS cho các khu vực dải ven biển thấp của Việt Nam. Đây sẽ là những dữ liệu quan trọng trong quá trình đánh giá tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam và là cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu nhằm thích ứng và giảm nhẹ tác động.
LV (nguồn: TC Tài nguyên và Môi trường, số 8-2010)

Các tin khác: