SpStinet - vwpChiTiet

 

Đại học Quốc gia Tp.HCM với Nghị định 115 và 80

Dù gặp nhiều khó khăn, Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) đã kiên trì triển khai các Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 80/2007/NĐ-CP nhằm xây dựng và phát triển các tổ chức KH&CN tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hướng tới các doanh nghiệp KH&CN. Hiện ĐHQG-HCM có 27 tổ chức KH&CN, trong đó có 25 tổ chức thuộc đối tượng điều chỉnh của NĐ115 và 2 tổ chức mới thành lập là đối tượng của NĐ80.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả