SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc trưng quần xã vi khuẩn với sức khỏe san hô

Tác giả Phạm Thế Thư (Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) thực hiện nghiên cứu tìm hiểu, xác định các đặc điểm của quần xã vi khuẩn trong lớp dịch nhầy san hô và đánh giá sự khác biệt của chúng so với môi trường nước xung quanh.

Chất nhầy san hô là môi trường sống thuận lợi cho vi khuẩn sinh trưởng và phát triển. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm quần xã vi khuẩn trong dịch nhầy của 12 loài san hô khu vực ven đảo Cát Bà và Long Châu (Hải Phòng) bằng các phương pháp nhuộm phân tử, đo dòng tế bào, đĩa sinh thái và điện di biến tính. Phương pháp lặn có khí tài (SCUBA) được sử dụng trong việc thu mẫu các loài san hô. Dịch nhầy san hô thu thập theo phương pháp của Garren & Azam (2010).

Kết quả nghiên cứu cho thấy quần xã vi khuẩn trong dịch nhầy san hô có nhiều đặc điểm rất đặc trưng (về mật độ tế bào, tỷ lệ % các nhóm hình thái, tỷ lệ tế bào hô hấp, khả năng hấp thụ chất hữu cơ hay tính đa dạng di truyền của quần xã) và có sự khác biệt rõ rệt so với môi trường nước xung quanh. Đây sẽ là những đặc điểm chuẩn cho việc xác định tác nhân gây bệnh san hô sau này.

Hệ sinh thái rạn san hô đang bị suy giảm mạnh mẽ do nhiều tác động, trong đó dịch bệnh là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Việc tìm hiểu đặc điểm quần xã vi khuẩn trên san hô ở trạng thái khỏe mạnh sẽ là thước đo để so sánh với trạng thái bị bệnh nhằm xác định tác nhân gây bệnh san hô, đặc biệt trong điều kiện môi trường bị xáo trộn.

TN (nguồn: TC Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, số 16-2014)

Các tin khác: