SpStinet - vwpChiTiet

 

09 bộ, ngành đã ký kết Chương trình phối hợp hành động phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn II (2012-2015)

Sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 168/CTHĐ/VHTT-KHCN-NN&PTNN-TC-TM-CA về hợp tác phòng và chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) giai đoạn 2006-2010 (gọi tắt là Chương trình hành động 168) do các Bộ: Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Thương mại (nay là Bộ Công thương), Công an, Bưu chính - Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ký kết, công tác phối hợp trong hoạt động thực thi, bảo vệ quyền SHTT có nhiều chuyển biến. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này được thực hiện tích cực, số lượng và chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao, đáp ứng những yêu cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngày 12/6/2012, được sự nhất trí của các bộ tham gia ký kết, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện và cùng các bộ rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong thực thi quyền SHTT. Tại hội nghị, các bộ/ngành đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và nhất trí cần tiếp tục cụ thể hoá những kết quả đó bằng một Chương trình phối hợp hành động giai đoạn II. Ngày 06/8/2012, 09 bộ/ngành gồm: KH&CN; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Công Thương; Công an; Thông tin và Truyền thông; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ký kết Chương trình phối hợp hành động số 2198/CTHĐ/BKHCN-BVHTTDL-BNNPTNT-BTC-BCT-BCA-BTTTT-TANDTC-VKSNDTC về phòng chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn II (2012-2015). Có thể coi đây là Chương trình động 168 giai đoạn II, Chương trình bổ sung hai thành viên mới là Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

So với Chương trình hành động 168 giai đoạn I, Chương trình động 168 giai đoạn II có một số điểm mới. Chương trình sẽ tập trung vào nội dung cam kết của các bộ/ngành trong việc đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin, đặc biệt là sẽ thiết lập một cơ chế cung cấp thông tin về tình hình thực thi quyền SHTT của từng bộ/ngành như: xây dựng một cơ sở sở dữ liệu, website dùng chung cho các bộ/ngành để công bố các thông tin liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền SHTT điển hình đã bị xử lý hoặc xét xử; cập nhật ít nhất 01 bài viết/tháng và 02-03 vụ việc điển hình/quý về hoạt động thực thi quyền SHTT thuộc lĩnh vực chuyên trách của các bộ/ngành trên website chung; thành lập Ban thường trực của Chương trình, gồm đại diện của các bộ, ngành tham gia và chỉ định Thanh tra Bộ KH&CN là cơ quan thường trực của Ban Thường trực, thực hiện các nhiệm vụ do Ban Thường trực giao. Ngoài ra, các bộ/ngành cũng cam kết đẩy mạnh hoạt động phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; tăng cường hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thực thi và tăng cường hợp tác quốc tế về SHTT.

Có thể thấy, việc các bộ/ngành chủ động ký kết Chương trình hành phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền SHTT giai đoạn II (2012-2015) một lần nữa khẳng định ý chí, sự quyết tâm của các cơ quan nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện các hành động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác thực thi quyền SHTT và thực hiện hiệu quả hơn các cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO).
 
Nguồn:  Thanh tra Bộ KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả