SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên

Nghiên cứu đánh giá số lượng và chất lượng đất vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Phú Yên do nhóm tác giả Nguyễn Văn Đạo, Phạm Đức Thụ đến từ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa thực hiện nhằm đưa ra giải pháp bảo vệ, cải tạo và nâng cao khả năng sản xuất của đất.

Quá trình được tiến hành bằng cách xây dựng, chỉnh lý bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 tại 9 huyện/ thị trong tỉnh theo hệ thống phân loại đất của FAO-UNESCO-WRB, sau đó tổng hợp toàn tỉnh.

Kết quả cho thấy, đất sản xuất nông nghiệp huyện Phú Yên được chia thành 7 nhóm đất, 13 đơn vị đất và 27 đơn vị đất phụ với đặc điểm và khả năng sử dụng phong phú. Phần lớn diện tích đất phân bố ở địa hình bằng phẳng đến lượn sóng, tầng đất khá dày, thành phần cơ giới trung bình.

Trong 7 nhóm đất, có 3 nhóm thuận lợi hơn cả cho sản xuất nông nghiệp là đất phù sa, đất đỏ và đất đen. Nhóm đất xám có khả năng sử dụng đa dạng trong sản xuất nông nghiệp. Đất tầng mỏng cần đặc biệt quan tâm, cải tạo, bảo vệ. Đất cát và đất dốc tụ nên áp dụng loại cây trồng hợp lý hoặc theo phương thức đa canh.
 
TN (nguồn: TC Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 5-2014)

Các tin khác: