SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm môi trường nước chua phèn gây ăn mòn bê tông cốt thép công trình thủy lợi ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Đề tài do ThS. Khương Văn Huân (Viện KH Thủy lợi miền Nam), PGS.TS Lê Minh (Viện KH Thủy lợi Việt Nam) thực hiện.
Theo đó, do đặc điểm kiến tạo, đất chua phèn chiếm tỷ lệ lớn tại khu vực ĐBSCL. Các công trình bê tông và bê tông cốt thép được xây dựng trong khu vực phần lớn bị ăn mòn mạnh.
Nguyên nhân công trình bê tông cốt thép bị ăn mòn do nằm trong môi trường chua phèn có độ pH thấp, hàm lượng ion sun phát khá cao. Diện tích môi trường nước chua phèn gây ăn mòn bê tông cốt thép chiếm tới gần 60%, trong đó diện tích gây ăn mòn mạnh chiếm tới 10% diện tích khu vực ĐBSCL. Cần có nghiên cứu lựa chọn thành phần và công nghệ chế tạo bê tông cốt thép thích hợp trong quá trình xây dựng công trình tại khu vực chua phèn ở ĐBSCL.
LV (nguồn: TC KHCN Xây dựng, 1/2010)

Các tin khác: