SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm mô bệnh học ung thư miệng điều trị tại bệnh viện K, Tai mũi họng và Răng hàm mặt Trung ương

Nghiên cứu của nhóm tác giả Trương Mạnh Dũng, Vũ Quảng Phong nhằm mô tả đặc điểm mô bệnh học của ung thư miệng điều trị tại bệnh viện K, Tai mũi họng và Răng hàm mặt Trung ương.

Nghiên cứu này được tiến hành trên 655 hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân đã được điều trị ung thư miệng từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2012, trong đó 553 hồ sơ bệnh án tại bệnh viện K, 84 hồ sơ tại bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương và 18 hồ sơ tại bệnh viện Tai mũi họng Trung ương.

Kết quả cho thấy loại mô bệnh học thường gặp nhất trong ung thư biểu mô miệng là ung thư biểu mô tế bào vẩy (93,9%). Độ 1 hay gặp ở môi (47,4%), má (46,7%). Độ 2 hay gặp ở sàn miệng (79,7%), họng miệng (74,6%).
 
MN (Nguồn: Tạp chí Y học thực hành, số 3 – 2014)

Các tin khác: