SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu và không nghiên rượu

Đề tài do các tác giả Nguyễn Ngọc Chức, Nguyễn Duy Cường (Trường Đại học Y dược Thái Bình) thực hiện nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu và không nghiên rượu.

Xuất huyết tiêu hóa (XHTH) là một cấp cứu nội khoa thường gặp, nguyên nhân do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản (TMTQ) khoảng 90% là tăng áp lực tĩnh mạch cửa do xơ gan. Tỷ lệ tử vong cao, khoảng 30% tử vong ở lần xuất huyết đầu tiên, 70% bệnh nhân sống sót sẽ bị tái phát. Tỷ lệ tái xuất huyết khoảng 60% trong 1 năm, trong đó khoảng 30-40% tái phát trong 6 tuần đầu.

Nghiên cứu được tiến hành trên 264 bệnh nhân điều trị tại khoa tiêu hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình từ 01/2010 đến 08/2013. Đối tượng là bệnh nhân trên 16 tuổi được chẩn đoán là XHTH do vỡ TMTQ.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ phân bố theo độ tuổi của 2 nhóm nghiện rượu và không nghiện rượu khác nhau có ý nghĩa thống kê (p<0,01). Độ tuổi trung bình của nhóm có nghiện rượu là 49,04 ± 8,42, nhóm không nghiện rượu là 55,35 ± 1,22. Xuất huyết tiêu hóa do giãn vỡ TMTQ ở bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu 100% gặp ở nam giới, nhóm không nghiện rượu có 25,3% gặp ở nữ. Nhóm nghiện rượu có tỷ lệ gặp các triệu chứng vàng da, sao mạch, run tay, nói nhảm, gan to trên siêu âm (cao hơn nhóm không nghiện rượu với p<0,05). Tỷ lệ bilirubin máu tăng, GGT tăng > 300 UI; tỷ lệ AST/ALT > 2 gặp ở nhóm bệnh nhân xơ gan có nghiện rượu cao hơn nhóm không nghiện rượu với p<0,05.
MN (nguồn: TC Y học thực hành, số 3 – 2014)

Các tin khác: