SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm lâm sàng và tác nhân gây bệnh của bệnh viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em

Đề tài do tác giả Lê Thị Kim Xuân thực hiện đánh giá đặc điểm lâm sàng và tìm hiểu tác nhân gây bệnh của bệnh viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Nghiên cứu hồi cứu 389 trẻ được chẩn đoán xác định là viêm mủ nội nhãn nội sinh, điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.
Theo đó, viêm nội nhãn nội sinh ở trẻ em Việt Nam là một bệnh lý nặng và hay gặp với đầy đủ các triệu chứng cơ năng và thực thể của viêm nội nhãn. Hầu hết bệnh nhân vào viện trong tình trạng thị lực chỉ còn phân biệt sáng tối tới 31,1%, thị lực còn từ 1/10 trở lên là 3,34%. Không tìm thấy bệnh toàn thân đặc hiệu kết hợp ở trẻ nhỏ bị viêm nội nhãn nội sinh như ở người lớn, 6,4% bệnh nhân có nhiễm khuẩn không đặc hiệu đường hô hấp. Tác nhân gây bệnh hay gặp nhất là vi khuẩn Gram (+) chiếm tỷ lệ 35,6%, nhiễm khuẩn Gram (-) ít gặp hơn với tỷ lệ 21,9%, nhiễm nấm ít gặp nhất chỉ chiếm 1,5%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2-2011)

Các tin khác: