SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm lâm sàng và bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của bệnh sa sút trí tuệ tại khoa thần kinh bệnh viện Thanh Nhàn

Đề tài do tác giả Ngô Thanh Sơn (Khoa Thần kinh Bệnh viện Thanh Nhàn) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân sa sút trí tuệ tại Bệnh viện Thanh Nhàn; bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của bệnh sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân được chẩn đoán sa sút trí tuệ theo tiêu chuẩn ICD-10 và DSM-IV điều trị tại Khoa Thần kinh Bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 10/2006-10/2007.
Kết quả cho thấy, tuổi thường gặp là 70-80, đặc điểm lâm sàng của bệnh sa sút trí tuệ là hiện tượng suy giảm trí nhớ (≥ 87,2%), rối loạn định hướng không gian và thời gian (≥89,7%), rối loạn ngôn ngữ (≥74,4%), rối loạn về tri giác và hoạt động (≥61,1%). Các rối loạn tâm thần đặc biệt là trầm cảm (12,8%) bị che dấu bởi các triệu chứng về trí nhớ nên trong thực hành các thầy thuốc lâm sàng cần lưu ý. Sa sút trí tuệ chủ yếu do nguyên nhân mạch máu (48,7%), sau đó đến bệnh Alzheimer (15,5%), các bệnh nội khoa khác chiếm 23%.
 
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 2/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả