SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm lâm sàng của bệnh lác trong bẩm sinh

Đề tài do tác giả Lê Thị Kim Xuân thực hiện nghiên cứu trên 50 trẻ bị lác trong bẩm sinh được điều trị và theo dõi tại Khoa Mắt trẻ em, Bệnh viện Mắt Trung ương.
Kết quả cho thấy, lác trong bẩm sinh xuất hiện từ ngay sau khi sinh hoặc trong vòng 6 tháng tuổi (từ trước 2 tháng tuổi chiếm tới 32%). Trẻ nam chiếm 40%, nữ 60%. Lác trong bẩm sinh có độ lác lớn và ổn định. Tỷ lệ nhược thị cao tới 54,5%, mất thị giác hai mắt 100%. Tình trạng tật khúc xạ tương tự như trẻ cùng lứa tuổi. Các rối loạn vận động nhãn cầu kết hợp gồm có quá hoạt chéo bé 36%, lác đứng phân ly 12%, rung giật nhãn cầu ẩn 10%, hạn chế vận nhãn ngoài 10%, hội chứng chữ V 8%.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1-2011)

Các tin khác: