SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm hình thái và phân tử của một số quần thể mối Odontotermes hainanensis gây hại đê sông ở Việt Nam

Đề tài do các tác giả Ngô Trường Sơn (Vụ Nông nghiệp – PTNT), Phan Kế Long, Tạ Huy Thịnh (Viện Công nghệ sinh học – Viện KH&CN Việt Nam), Nguyễn Tân Vương (Trung tâm Phòng trừ mối và sinh vật có hại) thực hiện.

Nghiên cứu tiến hành thu mẫu mối trên các hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mã vào tháng 4 các năm 2006, 2007, 2008 tại các vị trí có tổ mối và nghiên cứu hình thái học, sinh học phân tử.
Theo đó, các mẫu vật mối trên hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình và sông Mã được xác định từ trước tới nay là loài Odontotermes hainanensis với hai loại hình cấu trúc đầu hình oval, cằm cong mạnh và hình quả lê, cằm cong ít hơn có tập hợp các số đo hình thái cơ bản giống nhau. Kiểm tra đối chiếu trình tự gen cho thấy các quần thể mối ở khu vực nghiên cứu với loại hình cấu trúc đầu và cằm như trên vẫn nằm trong một loài là Odontotermes hainanensis. Các quần thể mối Odontotermes hainanensis trên hệ thống đê sông Hồng, sông Thái Bình và sông Mã có hiện tượng dị hình về cấu trúc đầu và cằm. Hình thái của đầu dao động từ hình oval tới hình quả lê, cằm cong mạnh đến cong vừa.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 11-2008) 

Các tin khác: