SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm hình thái ấu trùng các loài lưỡng cư tại Vườn Quốc gia BIDOUP – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Đề tài do các tác giả Trần Trọng Ngân, Trần Thị Anh Đào, Lê Thị Thùy Dương, Hoàng Đức Huy (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) thực hiện nhằm mô tả đặc điểm hình thái ấu trùng của các loài lưỡng cư thu được ở Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng.


Hình minh họa.

Đề tài đã mô tả hình thái ấu trùng của 4 loài lưỡng cư thuộc 2 họ: Bufonidae (Duttaphrynusmelanostictus) và Megophryidae (Leptobrachium sp., Brachytarsophrys sp. và Xenophrys sp.) thu được ở VQG Bidoup - Núi Bà trong tháng 3/2012.

Ấu trùng của các loài lưỡng cư thuộc 4 loài đã được mô tả với hai dạng hình thái chung: dạng 1 là những ấu trùng có thân dẹp với các cấu trúc răng và vỏ bao hàm hoàn chỉnh, thích nghi với việc tìm kiếm thức ăn ở đáy thủy vực (Duttaphrynus melanostictus, Leptobrachium sp.); dạng 2 là ấu trùng có thân thuôn dài, miệng hình phễu, không có răng và vỏ bao hàm, thích nghi với việc ăn các chất lơ lững trên bề mặt nước (Brachytarsophrys sp. và Xenophrys sp.).

Từ những ghi nhận cho thấy rằng đặc điểm cấu trúc miệng là yếu tố quan trọng nhất trong việc phân loại ấu trùng lưỡng cư và đặc điểm này có liên quan đến vi môi trường sống cũng như kiểu dinh dưỡng riêng của chúng.
 
LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH Trẻ ĐHQG-HCM, 10/2012)

Các tin khác: