SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm hình ảnh học X quang cắt lớp điện toán u mô đệm đường tiêu hóa

Xuất phát từ thực tiễn công việc, tác giả Nguyễn Minh Đức ( Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch), Hồ Quang Minh (Bệnh viện Y Dược TP.HCM) đã tiến hành nghiên cứu khảo sát “Đặc điểm hình ảnh học X quang cắt lớp điện toán u mô đệm đường tiêu hóa”.

Thông qua việc mô tả 31 bệnh nhân được phẫu thuật tại bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và trung tâm Y khoa Medic (2010 – 2013), kết quả nghiên cứu cho thấy: UMĐĐTH thường gặp nhất ở dạ dày, tiếp theo là ruột non; phần lớn u có kích thước lớn hơn hoặc bằng 5cm và có dạng nhiều thùy, phát triển hướng ra bên ngoài; đa số u có đậm độ không đồng nhất trước tiêm và sau tiêm, cản quang u tăng quang không đồng nhất trong đó tăng quang với mức độ trung bình chiếm đa số; số trường hợp không và có thâm nhiễm mỡ quanh u là tương đương nhau, nhưng xét về đặc điểm xâm lấn thì số trường hợp UMĐĐTH có xâm lấn gấp 2 lần so với u không có xâm lấn; trong UMĐĐTH vôi hóa là đặc điểm ít gặp, hạch phì đại là đặc điểm không gặp còn di căn xa cũng là đặc điểm ít gặp lúc mới phát bệnh.

Qua nghiên cứu, các tác giả đã đi tới kết luận: X quang cắt lớp điện toán nên được xem như phương tiện chẩn đoán hình ảnh thường quy trong chẩn đoán UMĐĐTH vì nó cung cấp thông tin khá toàn diện và giúp tiên lượng được tình hình bệnh của các bệnh nhân.
  Nguồn: TC Y học Thực hành, số 10/2015

Các tin khác: