SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm

Đề tài do các tác giả Đặng Ngọc Huy (Bệnh viện C Thái Nguyên), Bùi Quang Tuyển, Nguyễn Hùng Minh (Học viện Quân y) thực hiện nghiên cứu đặc điểm giải phẫu cột sống liên quan đến bệnh thoát vị đĩa đệm.

Theo đó, cột sống của con người được tạo nên bởi các đốt sống, chúng liên kết với nhau bởi các dây chằng, các diện khớp và các đĩa đệm gian đốt sống. Vì vậy mỗi đoạn cột sống có sự linh hoạt khác nhau. Vị trí của các nhân nhầy đĩa đệm cũng khác nhau: vùng cổ nằm ở chính giữa thân đốt sống, vùng ngực lại nằm lệch ra trước còn vùng thắt lưng nằm lệch ra sau của thân đốt sống. Các diện khớp cũng có sự khác nhau: vùng cổ nằm theo bình diện dưới, vùng ngực nằm trên mặt phẳng gần đứng ngang còn vùng thắt lưng nằm trên mặt phẳng gần đứng dọc. Do đó, thoát vị đĩa đệm gặp nhiều nhất ở vùng thắt lưng, sau đó tới vùng cổ và ít nhất là ở vùng ngực. Đó cũng chính là đặc điểm giải phẫu của từng đoạn cột sống có khác nhau, sự vận động của từng đoạn khác nhau. Tất cả các yếu tố đó làm cho thoát vị đĩa đệm ở từng đoạn cột sống khác nhau là điều hiển nhiên.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả