SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm động vật nổi trên kênh, rạch ô nhiễm ở Cần Thơ vào mùa khô

Đề tài do ThS. Dương Trí Dũng và CN. Nguyễn Hoàng Oanh (Trường ĐH Cần Thơ) tiến hành trên rạch Cái Khế, đoạn từ nơi tiếp nối sông Hậu đến cầu Nguyễn Văn Cừ (Cần Thơ).
Kết quả, đã xác định được 79 loài động vật nổi trong đó có 54 loài thường xuất hiện, với số loài nhiều nhất thuộc về ngành Trùng bánh xe. Các loài động vật nổi đã phát hiện được đều là những loài sống trong thủy vực giàu hữu cơ. Số lượng động vật nổi dao động từ 699 ct/m3 – 845.406 ct/m3. Chỉ số đa dạng về động vật nổi ở đây rất thấp, biến động từ 0.41-2.74, cho thấy sự đơn giản về thành phần loài trong thủy vực. Có thể đánh giá sự ô nhiễm nguồn nước dựa vào tần suất xuất hiện của loài Filinia longiseta với số lượng chiếm hơn 30% tổng lượng động vật nổi. Mức ô nhiễm giảm dần khi đi từ điểm 1 đến điểm 5.
LV (nguồn: TC Khoa học, ĐHSP TP.HCM, 9/2011)

Các tin khác: