SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm các test thần kinh thực vật trong bệnh teo đa hệ thống

Đây là đề tài bước đầu khảo sát bệnh teo đa hệ thống (MSA) với việc phân loại dựa trên lâm sàng, hình ảnh học và đặc biệt là ứng dụng các test thần kinh thực vật trong bệnh MSA. Nhóm tác giả Võ Nguyễn Ngọc Trang, Cù Mỹ Hiếu Hạnh, Nguyễn Thanh Huy...(Bệnh viện Chuyên khoa Ngoại Thần kinh Quốc tế) thực hiện.

Bệnh teo đa hệ thống (multiple system atrophy-MSA) là một bệnh thoái hóa thần kinh, xảy ra tản phát. Bệnh được phân thành 2 phân nhóm chính, nhóm với triệu chứng tiểu não ưu thế (cerebellar type MSA, MSA-C) và nhóm với triệu chứng parkinson ưu thế (parkinsonian type MSA, MSA-P). Teo đa hệ thống ảnh hưởng đến hệ ngoại tháp, tiểu não và hệ thần kinh thực vật. Rối loạn thực vật đóng vai trò đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán cũng như tiên lượng bệnh. Khảo sát test thần kinh thực vật có thể đánh giá mức độ và phân bố của các rối loạn thực vật, và có đủ độ nhạy để phát hiện các bất thường trước khi có triệu chứng lâm sàng.

Nghiên cứu mô tả loạt ca, các bệnh nhân tại bệnh viện Chuyên khoa Ngoại Thần Kinh Quốc Tế, từ 8/2012 đến 8/2013, và lựa chọn bệnh nhân thỏa các tiêu chuẩn chẩn đoán MSA của Hội Thần Kinh Thực Vật Hoa Kỳ đồng thuận năm 2008.

Qua nghiên cứu trên 12 bệnh nhân bị teo đa hệ thống (MSA), trong đó 10 là MSA-C và 2 là MSA-P, có bất thường của các test thần kinh thực vật, biểu hiện trên cả hệ giao cảm và phó giao cảm. Tỷ lệ rối loạn thần kinh thực vật trong nghiên cứu thay đổi từ 41,7-70%, bất thường cao nhất là ở test thay đổi nhịp tim với nghiệm pháp hít thở sâu.

MN (Nguồn: Tạp chí Y học thực hành, số 3/2014)

Các tin khác: