SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặc điểm các loài cá tự nhiên sông Krông nô, Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng

Đề tài do các tác giả Phạm Mạnh Hùng, Hoàng Đức Huy (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG - HCM) thực hiện khảo sát khu hệ cá sông Krông Nô - chi lưu của sông Mê Kông thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng. Thời gian nghiên cứu từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2012. Mục tiêu của đề tài: mô tả đặc điểm hình thái của các loài cá; tìm hiểu đặc điểm khu hệ cá; nhận xét thành phần loài cá khu hệ ở đây trên các khu hệ lân cận.


Hình minh họa.
 
Kết quả đã mô tả và ghi nhận được đặc điểm hình thái của 20 loài cá thuộc 6 họ, 3 bộ. Trong đó, chiếm phần lớn là họ cá chép Cyprinidae với 10 loài chiếm 50% và họ cá chạch suối Balitoridae với 6 loài chiếm 30%. Trong đó, một số loài có kích thước lớn như Tor tambroides, Neolissochelus stacheiy, Poropuntius laoensis có thể là các loài cá kinh tế. Ngoài ra, các loài Shistura spp. có thể là những loài mới tại khu vực. Với kết quả trên, đã ghi nhận thêm 10 loài cá ở khu vực sông Krông Nô bổ sung cho 160 loài cá đã được ghi nhận trước đây của khu hệ cá ở Tây Nguyên. Từ việc so sánh và nhận xét thành phần loài cá của sông Krông Nô tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà với các khu hệ cá lân cận đã bước đầu cho thấy những vùng có tính chất gần với khu hệ cá nơi đây là: khu hệ sông Krông Bông (tỉnh Đăk Lăk) và vùng thượng nguồn sông Sê Kông thuộc trung lưu sông Mê Kông tại Lào.

LV (nguồn: Kỷ yếu Hội nghị KH trẻ ĐHQG-HCM, 10/2012)

Các tin khác: