SpStinet - vwpChiTiet

 

Da nhân tạo

Những ai đã từng mất da trên cơ thể sẽ hiểu rõ da quan trọng đến nhường nào. Trên thế giới, cứ 70.000 người vào bệnh viện vì bỏng thì có 7.500 người chết vì nhiễm trùng và các biến chứng khác do phần da bị mất mát quá nhiều. Hiện tại, cách tốt nhất để chữa trị các vết bỏng nặng và các vết thương lớn là lấy da từ một nơi khác của cơ thể bệnh nhân và ghép da đó lên vùng bị tổn thương; hoặc có thể dùng da lợn hay người khác để ghép... nhưng thường dễ gây nhiễm khuẩn hay phản ứng đào thải. Vì vậy đã có những nỗ lực phát triển da nhân tạo để thay thế da tự thân. Qua thí nghiệm trên loài vật, da nhân tạo có thể cho phép một vết thương với đường kính 3cm lành lại sau chưa tới 20 ngày.

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả