SpStinet - vwpChiTiet

 

Đà Nẵng: có thể dùng gạch không nung cho xây dựng

Tại Hội thảo quốc tế về giải pháp đầu tư, sản xuất và sử dụng vật liệu không nung, nhằm phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường tổ chức tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng dự báo, từ nay đến năm 2020, Việt Nam cần khoảng 42 tỷ viên gạch để đáp ứng nhu cầu xây dựng.
Điều đó đồng nghĩa với việc, nếu sử dụng gạch nung như hiện nay thì diện tích đất phải sử dụng để làm nguyên liệu sẽ lên đến hơn 3.000 ha (bình quân 300ha/năm). Ngoài ra, sản xuất gạch nung còn ảnh hưởng đến môi trường.
Tại hội thảo, nhiều chuyên gia xây dựng và môi trường đã bàn đến việc sử dụng gạch không nung, đảm bảo chất lượng và làm sạch môi trường.  

VH (Theo Tienphong.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả