SpStinet - vwpChiTiet

 

Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9)

Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9) diễn ra từ ngày 18/02 – 20/2/2017 tại Nha Trang trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) đạt được một số kết quả quan trọng.

Cuộc họp PPSTI-9 có sự tham dự của hầu hết các nền kinh tế thành viên APEC (Australia, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Papua New Guine, Philippines, Liên bang Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hoa Kỳ và Việt Nam), đại diện Ban Thư ký APEC, đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), Chủ tịch và đại diện Nhóm Phát triển nguồn nhân lực APEC (HRDWG), Hiệp hội các trường đại học Thái Bình Dương (APRU), đại diện Nhóm Công tác Phát triển Nguồn nhân lực APEC (HRDWG).

Tại Phiên bế mạc Cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận chủ đề: nghiên cứu khoa học ứng phó với thiên tai, chính sách hỗ trợ các hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới (STI) trong khu vực APEC, thúc đẩy tinh thần thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KH&CN, tăng cường sự kết nối giữa STI với cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực STI trong khu vực APEC, bao gồm tăng cường hoạt động hợp tác STI APEC và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên và phụ nữ trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Chủ tịch các Tiểu nhóm Năng lực, Đổi mới và Kết nối trong PPSTI cũng đã tích cực thảo luận một loạt các vấn đề liên quan bao gồm: báo cáo cập nhật các dự án đang triển khai và đề xuất kiến nghị; đại diện Hoa Kỳ và Việt Nam trình bày về nội hàm chủ đề “Công nghệ mới”; nội dung, quy trình và thời hạn đề xuất ứng viên Giải thưởng ASPIRE 2017; thảo luận về đề xuất tổ chức Hội thảo chia sẻ chính sách đổi mới (dự kiến tổ chức trong khuôn khổ PSPTI-10); thảo luận về việc thúc đẩy truyền thông STI và công chúng; Chủ tịch và đại diện Nhóm HRDWG trình bày về kế hoạch hoạt động Nhóm HRDWG và đề xuất các cơ hội hợp tác tiềm năng, bài trình của Hiệp hội các trường đại học khu vực Thái Bình Dương (APRU).

Kết thúc Cuộc họp PPSTI-9, các đại biểu nhất trí thông qua Kế hoạch hoạt động PPSTI-9 trong năm 2017, trong đó tăng cường cơ hội hợp tác của ABAC trong các dự án PPSTI, xúc tiến chương trình mới "Đối tác tri thức" nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác từ khu vực tư nhân và các viện nghiên cứu trong các Cuộc họp PPSTI. Bên lề Cuộc họp, các đại biểu PPSTI đã có chuyến tham quan khoa học đến Viện Hải dương học Nha Trang…

Dự kiến, Cuộc họp PPSTI lần thứ 10 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra vào tháng 5/2017 tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2).
Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: