SpStinet - vwpChiTiet

 

Cuộc họp lần thứ 6 Diễn đàn Hợp tác An toàn Thực phẩm (FSCF)

Trong khuôn khổ các sự kiện diễn ra tại APEC SOM2-2017, ngày 13/5 tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 6 về Diễn đoàn Hợp tác An toàn Thực phẩm (FSCF). FSCF là một nhóm công tác thuộc Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC).


Chủ tịch SCSC 2017 Nguyễn Văn Khôi phát biểu tại cuộc họp

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiêu chuẩn – Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) – Chủ tịch SCSC 2017 Nguyễn Văn Khôi phát biểu khai mạc cuộc họp lần thứ 6 FSCP.


Toàn cảnh cuộc họp

Cuộc họp lần này của Nhóm công tác tập trung rà soát kết quả đã đạt được trong thời gian qua; bàn thảo các nội dung thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP), tạo thuận lợi thương mại khu vực APEC. Cuộc họp đặc biệt nhấn mạnh tới việc thúc đẩy phát triển năng lực phòng thử nghiệm; hài hòa tiêu chuẩn Codex về kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia trên thực phẩm, truy xuất nguồn gốc.


Chủ tịch SCSC 2017 Nguyễn Văn Khôi điều hành cuộc họp

Ngoài ra, các đại biểu cũng đề xuất, chia sẻ mô hình tiên tiến về Hệ thống kiểm soát ATTP, chứng nhận sản phẩm, xác định cơ chế hợp tác với các tổ chức kỹ thuật khu vực (SRB) và xây dựng kế hoạch hợp tác kỹ thuật chung APEC về kiểm soát ATTP.


Các đại biểu tham dự FSCF chụp ảnh lưu niệm.

Với sự tham gia của trên 100 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, Cuộc họp sẽ là cơ hội tốt để các nền kinh tế cùng nhau rà soát kết quả, nội dung chương trình hành động đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời đề ra các nội dung, yêu cầu cần phối hợp, triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy thương mại khu vực tăng trưởng bền vững, hiệu quả trong thời gian tới.

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: