SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả xác lập quyền đối với sáng chế”

Trong khuôn khổ các hoạt động của "Tuần lễ Sở hữu trí tuệ” nhằm tôn vinh những đóng góp của sở hữu trí tuệ đối với sự đổi mới và sáng tạo, ngày 19/4/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả xác lập quyền đối với sáng chế”.
  

Hơn 60 đại biểu đến từ các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và các đơn vị liên quan của Cục Sở hữu trí tuệ đã tham dự Hội thảo.
Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao hiệu quả xác lập quyền đối với sáng chế trong bối cảnh đơn đăng ký sáng chế được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng tăng cao. Trong bài phát biểu khai mạc và quá trình chủ trì Hội thảo, Phó Cục trưởng Phạm Phi Anh nhấn mạnh, để bảo đảm hiệu quả của việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế không chỉ cần các biện pháp tăng nhanh tiến độ và chất lượng xử lý đơn của Cục mà một yếu tố cực kỳ quan trọng là cần nâng cao chất lượng đơn - một trong những nhiệm vụ chính của các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình nộp và theo đuổi đơn đăng ký sáng chế xuất phát từ những bất cập của hệ thống pháp luật hoặc do sự không thống nhất trong quá trình áp dụng pháp luật, từ đó kiến nghị những giải pháp đối với Cục Sở hữu trí tuệ cũng như các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
Hội thảo được đánh giá là hữu ích, góp phần thúc đẩy quá trình hoàn thiện hệ thống các quy định pháp luật về đăng ký sáng chế cũng như việc áp dụng hệ thống pháp luật này vào thực tế.
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả