SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội nghị toàn quốc về quản lý sở hữu trí tuệ, do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức, đã diễn ra từ ngày 24-26/7/2012 tại thành phố Hà Nội.
  

Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng; Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Tạ Quang Minh; Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Hoàng Văn Tân và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội Lê Xuân Rao.

Gần 200 đại biểu đến từ 57 Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó có 51 đại biểu là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; các đơn vị trong Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Sở hữu trí tuệ, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam và ,  các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương và thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng chỉ đạo Hội nghị: Trên cơ sở những định hướng của giai đoạn 2011-2015 đã được xác định từ Hội nghị trước, Hội nghị năm nay bên cạnh việc đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng cuối năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, cần tập trung thảo luận, bàn bạc và đi đến thống nhất cách đánh giá về kết quả, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn cũng như xác định rõ hướng phát triển của hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ những năm tiếp theo để thực hiện cho được định hướng phát triển của cả giai đoạn 2011-2015.

Theo chương trình của Hội nghị và thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng, Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được trong hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 6 tháng cuối năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, bao gồm hoạt động liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp, công tác bảo đảm thông tin, dữ liệu về sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ và vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ… Một trong những nội dung được Hội nghị và các đại biểu quan tâm và tập trung thảo luận, trao đổi sôi nổi đó là Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ về sáng kiến và việc triển khai hoạt động sáng kiến. Ý kiến của nhiều đại biểu băn khoăn khi triển khai thực hiện Nghị định 13/2012/NĐ-CP sẽ có thể gặp phải những vướng mắc, chồng chéo cùng với việc thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng. Các đại biểu tham dự Hội nghị mong muốn sớm có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 13/2012/NĐ-CP.

Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, các đại biểu tham dự Hội nghị đều thống nhất đánh giá Hội nghị được tổ chức tốt, chu đáo và thành công tốt đẹp, đạt được các yêu cầu về nội dung đã đề ra.
 
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả