SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ

Sau khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 để áp dụng từ ngày 01/01/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc thống nhất áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10. Để thực hiện Mục 4 của Thông báo, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai dịch và hiệu đính những sửa đổi, bổ sung được WIPO đưa vào phiên bản 10 so với phiên bản 9. Đến nay, bản dịch về cơ bản đã hoàn thành song còn một số nội dung chưa có sự thống nhất giữa các chuyên gia.
 

Để góp phần hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ 10 và sớm công bố để chính thức áp dụng, ngày 08/6/2012, Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị hoàn thiện bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.
Gần 40 đại biểu là các chuyên gia về phân loại hàng hóa/dịch vụ theo Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ của các tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và các đơn vị liên quan thuộc Cục Sở hữu trí tuệ đã tham dự Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có: Phó Cục trưởng Trần Hữu Nam và Nguyên Cục trưởng Trần Việt Hùng. Trong phần phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Hữu Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thiện bản dịch tiếng Việt phục vụ cho việc đăng ký nhãn hiệu. Theo Phó Cục trưởng Trần Hữu Nam, tính chính xác trong bản dịch tiếng Việt có ảnh hưởng không nhỏ đến phạm vi bảo hộ của các nhãn hiệu, cũng như chất lượng của công tác thực thi quyền đối với nhãn hiệu. Chính vì vậy, việc thống nhất những nội dung còn có những ý kiến khác nhau đối với những nội dung dịch tiếng Việt là hết sức cấp bách, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn.
Trong Hội nghị, các chuyên gia đã tích cực trao đổi, bàn luận về từng mã trong số 97 mã hàng hóa/dịch vụ còn có ý kiến khác nhau, trên cơ sở đó về cơ bản đã đi đến thống nhất phương án tối ưu nhất cho bản dịch, đảm bảo việc áp dụng Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 được chính xác. Kết quả của Hội nghị sẽ giúp việc hoàn thiện để công bố sớm nhất bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại hàng hóa/ dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10.
Nguồn:  Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả