SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Sở hữu trí tuệ phát động và tổ chức tuần lễ “Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo”

Sở hữu trí tuệ đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia và đang dần trở thành mối quan tâm chung của cả thế giới. Thế kỷ 21 được nhìn nhận là giai đoạn bùng nổ của sáng tạo trí tuệ, là thời đại định hình và hoàn thiện các nền kinh tế dựa trên tri thức, trong đó vấn đề sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 và Ngày khoa học và công nghệ 18/5 năm nay, Cục Sở hữu trí tuệ phát động và tổ chức Tuần lễ “Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo” nhằm tuyên truyền về sở hữu trí tuệ với kế hoạch chi tiết kèm theo.

- Kế hoạch tổ chức Tuần lễ “Sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo”.
 
Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ

Các tin khác: