SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ xúc tiến trao đổi với chuyên gia điều phối viên của dự án tăng cường chức năng công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tổ chức JICA Nhật Bản

Ngày 10/4/2012 Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) đã có buổi làm việc với chuyên gia Funabashi Guca - điều phối viên dự án tăng cường chức năng công hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tổ chức JICA Nhật Bản.
 

Tại buổi làm việc TS. Phạm Văn Diễn Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã giới thiệu với phía Nhật Bản về chức năng nhiệm vụ và hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN; trong đó nhấn mạnh đến các chương trình hành động trong ngắn hạn cũng như dài hạn của Cục đối với hoạt động thúc đẩy Cung-Cầu công nghệ, thúc đẩy phát triển các sàn giao dịch công nghệ trong thời gian tới, các hoạt động sẽ thực hiện để công nhận các doanh nghiệp tiềm năng thành doanh nghiệp KH&CN, các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp sau khi được công nhận là doanh nghiệp KH&CN. Cục trưởng Phạm Văn Diễn cũng đề nghị dự án JICA tăng cường phối hợp, nghiên cứu các hình thức hỗ trợ để thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp KH&CN và giao dịch công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tại buổi làm việc, điều phối viên dự án của tổ chức JICA đã trao đổi với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ về thông tin của dự án mà JICA đã và đang triển khai tại Việt Nam, trong đó tập trung trao đổi về việc tăng cường liên kết trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cuối buổi làm việc, hai bên đã nhất trí cùng tiếp tục cùng phối hợp nghiên cứu các nội dung cụ thể trong việc hợp tác tổ chức, các sự kiện nhằm thúc đẩy quá trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy các hoạt động giới thiệu công nghệ, hỗ trợ các giao dịch công nghệ. Theo ý kiến của chuyên gia nếu các hoạt động nói trên được tiến hành một cách khoa học và hiệu quả thì tổ chức JICA Nhật Bản sẵn sàng phối hợp, tư vấn, hỗ trợ để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Viêt Nam hoạt đông dưới hình thức doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Nguồn: Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả