SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Năng lượng nguyên tử tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012

Ngày 30/12/2011, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Đình Tiến đã tới tham dự Hội nghị.
  

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Anh Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục NLNT đã trình bày báo cáo tổng kết công tác 2011 và kế hoạch công tác 2012.
Năm qua, Cục NLNT đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ xây dựng và triển khai có kết quả kế hoạch công tác năm 2011, xây dựng kế hoạch năm 2012, hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng do Lãnh đạo Bộ giao trong công tác hợp tác quốc tế về NLNT, công tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia. Có thể kể đến một số kết quả hoạt động nổi bật của Cục NLNT như: chủ trì 2 dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA, bao gồm dự án VIE4/015 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (ĐHN) quốc gia và dự án RAS 4/032 về tăng cường hệ thống quản lý tích hợp các nhà máy ĐHN. Cục NLNT đã phối hợp với IAEA và các cơ quan liên quan trong và ngoài BộKH&CN triển khai một số hoạt động phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN.
Cùng với đó, Cục đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch Tích hợp hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN giai đoạn 2011 - 2015 (Kế hoạch IMP) trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật với IAEA với sự tham gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện NLNT Việt Nam, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản…
Bên cạnh đó, nhiều hội thảo, khoá đào tạo trong khuôn khổ dự án VIE4015 về phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN cũng đã được tổ chức như: Hội thảo chiến lược phát triển nguồn nhân lực ĐHN và chương trình đào tạo có sử dụng thiết bị mô phỏng; Hội thảo quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã cháy từ nhà máy ĐHN; Hội thảo xây dựng chương trình Đào tạo về Vật lý lò phản ứng và Phân tích an toàn Lò phản ứng,…
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2012, Cục NLNT sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo chức năng phục vụ công tác quản lý của Cục và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ giao như: phối hợp với IAEA và các cơ quan liên quan thuộc bộ, ngành, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của IAEA về phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN thuộc các dự án hợp tác kỹ thuật do Cục NLNT chủ trì; triển khai các hoạt động phục vụ công tác đào tạo và thông tin tuyên truyền cho phát triển ĐHN; triển khai các đề án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như đề án “hoàn thiện và tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng NLNT và bảo đảm an toàn, anh ninh”, đề án “thông tin, tuyên truyền, phát triển ĐHN ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015”…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Cục NLNT trong thời gian qua, đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, đưa các hoạt động của Cục NLNT vào nề nếp. Đặc biệt Thứ trưởng đánh giá cao đội ngũ cán bộ trẻ đã khẳng định khả năng, góp phần vào sự phát triển chung của Cục. Thứ trưởng cũng lưu ý một số vấn đề mà Cục NLNT cần chú trọng trong thời gian tới, đặc biệt là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy. Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục cần khẳng định vai trò và vị trí hơn nữa để đóng góp vào lĩnh vực NLNT vì sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả