SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục Năng lượng nguyên tử làm việc với chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế về các dự án hợp tác kỹ thuật về phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia

Từ ngày 12-13/4/2017, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Năng lượng nguyên tử (NLNT) đã chủ trì buổi làm việc với chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) về các dự án hợp tác kỹ thuật phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia.

Tham dự buổi làm việc, về phía IAEA có ông Andrey Sitnikov, Ban Năng lượng hạt nhân của IAEA. Về phía Việt Nam có: ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục NLNT; bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT; bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và đại diện của Viện NLNT Việt Nam; Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Khoa học Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2009 đến nay, Cục NLNT đã chủ trì 04 dự án hợp tác kỹ thuật về hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia. Cục NLNT cũng là cơ quan đầu mối quốc gia hợp tác với IAEA trong triển khai và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân giữa Việt Nam - IAEA (IWP). Thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật và việc triển khai Kế hoạch IWP, IAEA đã có nhiều hỗ trợ tích cực và kịp thời cho Việt Nam để phát triển các vấn đề hạ tầng hạt nhân quốc gia. Đã có hơn 170 lượt chuyên gia quốc tế và IAEA đến tư vấn và hỗ trợ đào tạo cán bộ về các vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia; khoảng 160 lượt cán bộ của các cơ quan liên quan của Việt Nam đi khảo sát, thực tập, đào tạo ở nước ngoài.

Dự án VIE2013 là dự án thứ 4 trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục NLNT và IAEA được triển khai trong giai đoạn 2016-2017. Trong năm 2016, Cục NLNT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động với sự tham gia của các đơn vị liên quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ... Trong khuôn khổ dự án này, Việt Nam đã tiếp nhận 14 lượt chuyên gia IAEA vào Việt Nam hỗ trợ các cơ quan liên quan về các vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia, 6 lượt cán bộ của Việt Nam đã được cử đi khảo sát học tập kinh nghiệm và tham gia thực tập tại Pháp.

Theo kế hoạch trong thời gian tới, IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua việc cử các chuyên gia của IAEA sang hỗ trợ Việt Nam tổ chức các hội thảo, khóa đào tạo, đồng thời tiếp nhận các đoàn khảo sát, thực tập của Việt Nam tập trung vào các nội dung phát triển nguồn nhân lực, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và quan trắc phóng xạ môi trường...

Nguồn: most.gov.vn

Các tin khác: