SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân VN và Ủy ban Pháp quy hạt nhân Mỹ ký kết hợp tác

Ngày 9/5/2013, trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Mỹ của Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến làm trưởng đoàn, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) Việt Nam và Ủy ban Pháp quy hạt nhân Mỹ (US. NRC) đã ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác joomla về trao đổi thông tin kỹ thuật và hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân, và ký kết tham gia Chương trình phát triển và ứng dụng các chương trình tính toán thủy nhiệt (CAMP).
  

Cục trưởng Cục ATBXHN VN Vương Hữu Tấn và Chủ tịch Ủy ban pháp quy hạt nhân Mỹ (US. NRC) Allison Mcfarlane đã ký kết gia hạn Thỏa thuận hợp tác về trao đổi thông tin kỹ thuật và hợp tác trong lĩnh vực an toàn hạt nhân.

Thỏa thuận hợp tác đã được Cục và US. NRC ký vào ngày 25/6/2008 và có hiệu lực trong thời gian 5 năm. Theo đó, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả và đạt được các kết quả tích 2014  cực góp phần tăng cường năng lực pháp quy an toàn hạt nhân cho cơ quan pháp quy của Việt Nam.

Bản Thỏa thuận hợp tác gia hạn này tiếp tục tập trung vào các nội dung hợp tác về trao đổi thông tin kỹ thuật, hợp tác trong xây dựng các chương trình/dự án chung về nghiên cứu an toàn hạt nhân và đào tạo nhân lực của cơ quan pháp quy.

Cùng ngày, Cục trưởng Vương Hữu Tấn và ông Brian W. Sheron, Giám đốc Văn phòng nghiên cứu pháp quy hạt nhân, US. NRC đã ký kết bản Hợp tác trong khuôn khổ Chương trình phát triển và ứng dụng các chương trình tính toán thủy nhiệt (CAMP). Theo đó, US. NRC sẽ cung cấp cho Cục ATBXHN 4 joomla chương trình tính toán gồm TRACE, RELAP5, SNAP và PARCS cũng như các tài liệu liên quan để phục vụ công tác thẩm định an toàn cho nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu cũng như giúp Cục chuẩn bị năng lực phân tích và đánh giá an toàn.

Các chương trình này sẽ hỗ trợ cho các hoạt động pháp quy an toàn hạt nhân tại Việt Nam.
Nguồn:  Cục An toàn bức xạ và hạt nhân

Các tin khác: