SpStinet - vwpChiTiet

 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân làm việc với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ về Hệ thống nhà nước về Kế toán và Kiểm soát vật liệu hạt nhân

Ngày 07/3/2011, đoàn chuyên gia của Cơ quan An ninh hạt nhân thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (US. DOE/NNSA) đã đến thăm và làm việc với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) về Hệ thống nhà nước về Kế toán và Kiểm soát vật liệu hạt nhân (SSAC). TS. Đặng Thanh Lương – Phó Cục trưởng Cục ATBXHN đã chủ trì buổi làm việc với đoàn.
 

Tham dự làm việc với đoàn còn có TS. Cấn Văn Minh – Phó Cục trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán bộ có liên quan.
Trong 3 ngày làm việc (07- 09/3/2011), hai bên tập trung thảo luận về các hoạt động hợp tác liên quan đến SSAC và đánh giá các hoạt động theo Kế hoạch hành động 6 về SSAC, Kế hoạch hành động 5 về hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng các hoạt động tiếp theo. Các chuyên gia Hoa Kỳ cũng giới thiệu với cán bộ Cục về “mô hình” năng lực SSAC của INSEP. Ngoài ra, các chuyên gia US.DOE/NNSA sẽ xem xét và cho ý kiến các Thông tư trong lĩnh vực kiểm soát hạt nhân do Cục xây dựng.
Chương trình làm việc được thực hiện trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 bên theo Chương trình Hợp tác và Thanh sát hạt nhân quốc tế (INSEP) của DOE, bắt đầu từ đầu năm 2008 nhằm hỗ trợ Cục ATBXHN nâng cao năng lực quản lý về kiểm soát hạt nhân.
 
TN (Nguồn: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả