SpStinet - vwpChiTiet

 

Công thức gần đúng xác định nội lực do từ biến gây ra trong dầm cầu thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng.

Đề tài do KS Phan Quốc Bảo (Đại học GTVT, TP.HCM) và KS Trương Thế Vinh (Công ty TNHH Tam Nhân) thực hiện nhằm phân tích, thiết lập công thức gần đúng xác định momen do từ biến gây ra trên tiết diện dầm.

Công nghệ thi công đúc hẫng cân bằng đối với các cầu bê tông cốt thép dự ứng lực hiện đang sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng cầu ở nước ta. Đề tài đưa ra các công thức xác định nội lực do từ biến đang được sử dụng hiện nay như: các phương pháp phân tích chính xác được thực hiện bằng chương trình máy tính phức tạp và đã cập nhật trong các phần mềm thiết kế cầu chuyên dụng; công thức gần đúng theo viện bê tông dự ứng lực và viện dự ứng lực hậu áp của Hoa Kỳ; công thức gần đúng theo thông tư của bộ giao thông Pháp.
Để xác định Momen do từ biến gây ra từ sự thay đổi hệ tĩnh học (Mcr ), tác giả thiết lập công thức gần đúng. Qua tính toán cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Thủ Thiêm (TP.HCM), đề tài cho thấy, sai số so với các phương pháp chính xác là không lớn. Như vậy, công thức đề tài đưa ra có thể áp dụng cho các dạng cầu tiết diện thay đổi khi thi công theo công nghệ đúc hẫng hiện nay.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 6/08)
 


Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả