SpStinet - vwpChiTiet

 

Công tác quản lý chất thải rắn y tế tại BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nhóm tác giả Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Thị Nhâm Tuất (ĐH Khoa học - ĐH Thái Nguyên) thực hiện nghiên cứu công tác quản lý chất thải rắn y tế (CTRYT) tại bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, đặc biệt là việc quản lý chất thải rắn nguy hại.

Phương pháp nghiên cứu là thu thập, tổng hợp tài liệu; khảo sát thực địa; phỏng vấn và thống kê toán học. Kết quả cho thấy, công tác quản lý CTRYT tại BV Đa khoa Trung ương Thái Nguyên được thực hiện khá tốt ở khâu phân loại và xử lý, đặc biệt là xử lý CTRYT nguy hại. Tuy nhiên, quá trình quản lý vẫn xảy ra sai sót mang tính chủ quan (do ý thức người trực tiếp thực hiện) và cả khách quan (do công nghệ xử lý, sự thiếu hiểu biết của những người không liên quan trực tiếp như bệnh nhân, người chăm sóc...).

Trên cơ sở này, nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp mang tính nguyên tắc nhằm khắc phục các tồn tại trong việc quản lý CTRYT tại BV như: nghiêm ngặt thực hiện phân loại tại nơi phát sinh; thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTRYT theo Quy chế quản lý chất thải y tế - QĐ số 43/20007/QĐ-BYT. Nhóm cũng đề xuất áp dụng công nghệ khử khuẩn bằng thiết bị vi sóng trong điều kiện áp suất thường nhằm giảm thiểu lượng chất thải lây nhiễm phải thiêu hủy, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.
 
TN (nguồn: TC KH&CN - Chuyên san KHTN & Kỹ thuật, số 6/2014)

 

Các tin khác: