SpStinet - vwpChiTiet

 

Công tác huấn luyện sỹ quan hàng hải trên tàu

Đề tài do TS.TTr Nguyễn Viết Thành (Đại học Hàng hải VN) thực hiện nhằm nêu lên tầm quan trọng của công tác huấn luyện hàng hải trên tàu đặc biệt là vai trò của thuyền trưởng trong công tác huấn luyện.

Theo đánh giá chung của các chuyên gia hàng hải trong nước và quốc tế, chương trình đào tạo hàng hải của Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, để có một thủy thủ hay sỹ quan hàng hải giỏi phải có thâm niên thực hành. Trong vấn đề này, nước ta vẫn còn nhiều điểm yếu.
Tác giả đã đưa ra 3 vấn đề cơ bản của công tác huấn luyện hàng hải trên tàu. Đó là các cơ hội huấn luyện được thực hiện bằng sự tưởng tượng khoa học và các sáng kiến của thuyền trưởng. Những giải thích trên buồng lái, những tranh luận về các tình huống phát sinh, các công việc đã làm với các tình huống đó. Các cuộc tranh luận không chính thức trong lúc rỗi rãi về các chủ đề chuyên môn, bao gồm các công việc xử lí tàu trên biển. Cuối cùng, những chú ý khi lập kế hoạch huấn luyện cho các sĩ quan hàng hải: kĩ thuật khi đưa tàu đi neo và neo tàu; kĩ thuật để dừng tàu hiệu quả; các kĩ năng điều động khác như kĩ năng che chắn gió cho xuồng hoa tiêu, thực hành vòng quay trở Williamson, thực hành cứu người rơi xuống nước.
BH (Theo tạp chí GTVT, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả