SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ tích hợp INS/GPS trong giám sát giao thông

Đề tài do TS. Nguyễn Quang Tuấn (Vụ KHCN, Bộ Giao thông vận tải) và ThS. Ngô Thanh Bình (Trường ĐH Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu thiết kế sử dụng công nghệ tích hợp hệ thống GPS và INS nhằm quản lý giám sát phương tiện giao thông.
Về mặt lý thuyết, các tác giả đã tập trung nghiên cứu được nội dung cụ thể của phương pháp định vị sử dụng vệ tinh (GPS) và phương pháp định vị sử dụng cảm biến quán tính (NIS). Từ đó đề ra giải pháp tích hợp cả hai phương pháp GPS và INS kết hợp với la bàn điện tử để thu được kết quả tin cậy hơn, đánh giá khả năng trong điều kiện thực tế và đưa ra phương pháp triển khai ứng dụng cụ thể tính toán trên miền rời rạc z (z-Domain) kết hợp với bộ chặn hạn biên tín hiệu.
Về mặt thực tế triển khai ứng dụng kết quả của đề tài, nhóm tác giả đã đưa ra thiết kế sản phẩm thử nghiệm của thiết bị định vị tích hợp GPS và INS kết hợp la bàn điện tử với sai số vị trí và vận tốc khá nhỏ. Sản phẩm thử nghiệm được kết hợp với phương pháp truyền thông không dây bằng sóng radio RF để xây dựng phần mềm giám sát trên PC kết nối mạch trạm. Đây là một bài toán điều khiển giám sát lớn, và thiết kế này chỉ là một phần trong nhiệm vụ của bài toán chung. Có thể phát triển tích hợp thêm module GSM truyền nhận thông tin nhằm quản lý thông tin online trên bản đồ Google map. Kết quả sẽ được kết hợp với một số công việc khác như mã hóa truyền tin định vị trên bản đồ số, quản lý cơ sở dữ liệu…
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 8/2011)

Các tin khác: