SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ sản xuất vật liệu kích thước Nano phục vụ trong lĩnh vực dược phẩm bằng kỹ thuật CO2 siêu tới hạn

Hiện nay trên thế giới kỹ thuật nghiền nhỏ (micronization) và kỹ thuật bao bọc (encupsulation) dựa trên công nghệ chất lỏng siêu tới hạn (supercritical fluid technology-SCFT) đang được phát triển mạnh trên thế giới. SCFT có tiềm năng rất lớn trong sản xuất dược chất  kích thước nano ở qui mô công nghiệp.

Công nghệ  SCCO2 (Supercritical CO2, SCCO2): là trạng thái CO2 được nén tới áp suất lớn hơn hoặc bằng 73,1 atm và nhiệt độ giữ từ 31,1oC trở lên. Tính tan của các chất vào lưu chất siêu tới hạn là một trong những tính chất rất đặc biệt. Độ tan của chất có thể tăng hay giảm phụ thuộc vào áp suất và nhiệt độ của lưu chất.

Thiết bị chiết SCCO2

Kỹ thuật mới ứng dụng công nghệ SCCO2 ngày càng được mở rộng bởi khả năng nén và khuếch tán cao, tốc độ bay hơi lớn và khả năng thay đổi linh hoạt độ nhớt dung môi nhờ vào sự thay đổi nhiệt độ và áp suất. Hai phương pháp ứng dụng dòng siêu tới hạn trong việc tạo hạt nano:

  - Chất lỏng siêu tới hạn như là một dung môi: dòng dung môi siêu tới hạn bão hòa chất tan được giảm áp suất đột ngột, làm các hạt nhỏ chất tan có kích thước đồng nhất tách ra.
  - Chất lỏng siêu tới hạn như là một chất kháng dung môi: được sử dụng khi chất tan có độ tan kém trong dung môi siêu tới hạn. Chất tan được hòa vào trong một dung môi và khi tiếp xúc với dòng chất lỏng siêu tới hạn, dung môi bay hơi vào pha khí, tạo ra tình trạng quá bão hòa, làm các hạt bị kết tủa.
 
Công nghệ này sẽ được giới thiệu chi tiết tại Techmart Công nghệ sau thu hoạch 2015, diễn ra từ ngày 10-11/12/2015 tại Sàn Giao dịch Công nghệ – Techmart Daily, tòa nhà 79 Trương Định, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
SK.

Các tin khác: