SpStinet - vwpChiTiet

 

Công nghệ mới phân hủy hầu hết các loại nhựa

Túi nhựa - tiềm ẩn ô nhiễm nhựa cho môi trườngCác nhà khoa học thuộc Đại học Warwick (Anh) vừa nghiên cứu công nghệ mới có thể phân hủy hầu hết các loại nhựa, phục vụ ngành công nghiệp tái chế với hiệu quả kinh tế cao.
Do hạn chế về công nghệ và giá thành kinh tế, hiện tại chỉ có khoảng 12% rác thải nhựa được tận dụng xử lý phục vụ công nghiệp tái chế, còn lại đều bị đem chôn hoặc thiêu hủy.
Trong khi đó, công nghệ mới do các nhà khoa học thuộc Đại học Warwick sáng chế có thể phân hủy rác thải nhựa ở nhiệt độ cao dưới trạng thái thiếu oxy, qua đó có thể thực hiện tận dụng rác thải nhựa từ các gia đình.
Theo các nhà khoa học, rác thải nhựa sau khi được phân hủy có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất sáp bôi trơn, sản xuất terephthalic acid dùng trong các chế phẩm nhựa, sản xuất than hoạt tính hấp phụ...
Công nghệ mới này không những có lợi trong việc bảo vệ môi trường, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.
QN (Theo Vietnam+)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả