SpStinet - vwpChiTiet

 

Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Anh

Ngày 25/5/2011, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Anh gồm ông Gerald Keith Newson - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Nhạc sỹ, ông David Letcher - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Đường sắt, Hàng hải và Giao thông, ông Jame McDonald - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Xây dựng và Công thương đã đến thăm và làm việc với Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).
  

Ông Đặng Quang Huấn, Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&CN cùng các thành viên của Công đoàn Bộ và đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi tiếp, đồng chí Đặng Quang Huấn đã giới thiệu khái quát với Đoàn về quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn Bộ KH&CN. Công đoàn Bộ KH&CN được thành lập tháng 6/1959, đến nay đã có hơn 6.000 cán bộ, công chức, viên chức ở 42 công đoàn đơn vị, trực thuộc ba khối: Quản lý hành chính nhà nước, sự nghiệp khoa học và doanh nghiệp. Hoạt động của Công đoàn Bộ KH&CN luôn bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển cũng như nhiệm vụ chính trị của Bộ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Đặng Quang Huấn bày tỏ mong muốn được hợp tác với các tổ chức công đoàn thuộc Liên hiệp Công đoàn Anh.
Thay mặt Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Anh, ông Keith Newson cảm ơn sự đón tiếp của Công đoàn Bộ KH&CN, chia sẻ những cách thức trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Công đoàn Anh, đồng thời bày tỏ mong muốn được giúp các tổ chức công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Bộ KH&CN nói riêng trong các lĩnh vực: Tập huấn các kỹ năng thương lượng, đào tạo nguồn cán bộ công đoàn... nhằm thiết lập mối quan hệ tốt đẹp giữa tổ chức công đoàn hai nước.
 
Nguồn: Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả